1987
CENTRE D'ESTUDIS SANTJUSTENCS
QUI SOM?

El Centre d’Estudis Santjustencs és una associació sense ànim de lucre fundada el 18 de gener de 1987 i té com a finalitats més essencials les d’aprofundir els estudis de la nostra localitat en els més diversos aspectes, com també la de vetllar per a la conservació de tot allò que significa el nostre patrimoni artístic, arquitectònic o arqueològic el qual considera com a llegat inalienable de tot el nostre passat històric i, a l’ensems, signe de la nostra identitat d’avui.

El Centre d’Estudis Santjustencs també porta a terme altres iniciatives com són:

  • Cursos monogràfics i generals d’història
  • Exposicions i conferències
  • Sortides culturals
  • Divulgació i/o publicació de treballs inèdits que es realitzen sobre la nostra localitat i en són mereixedors pel seu caràcter i rigor científic.

L’àmbit de l’activitat del Centre d’Estudis Santjustencs és el de Sant Just Desvern i el de la seva comarca. El NIF és el G59684241.

Els òrgans de govern del Centre d’Estudis Santjustencs són l’Assemblea General de Socis i la Junta Directiva.

La Junta Directiva està formada per les persones i càrrecs següents:

Càrrec Soci
Presidenta Maria Quintana i Cortès
Secretari Vicenç Duran i Subirana
Tresorera Berta Quintana i Cortès
Vocal Pere Aceitón i Marín
Vocal Miquel Almela i Casanova
Vocal Montserrat Casals Treserra
Vocal Anna Maria Company i Boltaña
Vocal Roger Cunties i Farràs
Vocal Josefina Modolell i Ribalta
1987
CENTRE D'ESTUDIS SANTJUSTENCS
ON SOM?

Can Ginestar
Carrer Carles Mercader, 17
08960 Sant Just Desvern

Email centredestudis@santjust.org

1987
CENTRE D'ESTUDIS SANTJUSTENCS
QUÈ FEM?

Som membres de:
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Institut Ramon Muntaner

Formem part de:
Consell Popular de Cultura de l’Ajuntament
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament
Comissió de Nomenclatura de nous carrers

Assistim a:
Congressos de la Coordinadora Catalana de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Assemblees de la Coordinadora Catalana de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Assemblees del Centre d’Estudis Conarcals del Baix Llobregat
Trobades de Centres d’Estudis del Baix Llobregat
Jornades de Recerca a la capital cultural de Catalunya

Estem adherits a:
“Salvem l’Estació de Sant Feliu de Llobregat”

Som presents a:
Festa Major
Festes de Tardor
Festes de Sant Jordi
Diada Nacional de Catalunya
Trobada d’entitats santjustenques

Organitzem:
Cursos de Coneixements santjustencs
Sortides culturals
Passejades per Sant Just
Passejada poètica a l’estiu
Vetllada Poeticoliterària de Nadal

Participem a:
La Vall de Verç
Ràdio Desvern

Elaborem:
Miscel·lànies del Centre d’Estudis Santjustenc
Pàgina web pròpia
Fitxes de béns mobles de Sant Just
Manteniment d’un museu virtual a la nostra web dels béns mobles

Promocionem:
Premis de Recerce Jove a Sant Just
Trobades de Recerca Jove del Baix Llobregat
Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat