Archive 4
ANNEXOS
ANNEXOS 1. Presidents del C.B. Sant Just  1956 a 77 Ferran Asmarats Martí 1977 a 80 Joan Catalán Homedes 1980 a 83 Jordi Martínez Gómez 1983 a 85 Josep Mateu Font 1985 a 87 Jordi Martínez Gómez 1987 a 90 Antoni Fumadó Garcia 1990 a 92 Modest Carme Anglada 1992
Llegir més
Presentació
A la meva primera mestra i “germana gran” Cintenta Amigó i Font Presentació  Des del Centre d’Estudis Santjustencs se m’ha demant que faci la presentació del llibre que teniu a les mans i que el seu autor, Pere Brull, ha titulat Imatges dels grups escolars de Sant Just Desvern (segle
Llegir més
Estudis vells
1.- Estudis vells Si bé el nostre treball està limitat al present segle, no podem deixar de fer menció de tot el que hem pogut esbrinar sobre els orígens de les escoles al nostre poble. La cita més antiga que tenim i que parla d’un mestre al poble és de
Llegir més
Escola de les Monges Carmelites
2.- Escola de les Monges Carmelites  Les monges carmelites tingueren una escola per a noies en un edifici de pisos situat al carrer de la Sala (avui carrer d’Anselm Clavé), número 64, durant el període de 1885 a 1911, data en què es va tancar. Aquest edifici, situat al vell
Llegir més
Escoles Nacionals del carrer de la Creu
3.- Escoles Nacionals del carrer de la Creu  Les noves escoles públiques (ja amb dos habitatges per als mestres) foren beneïdes i inaugurades el dia 30 d’agost de 1925 al carrer de la Creu, xamfrà amb l’actual carrer de l’Ateneu, fet pel qual fou abandonat l’antic edifici de la plaça
Llegir més
Escoles de l’Ateneu
4.- Escoles de l’Ateneu  Aquesta escola és la que més vegades figura en els llibres de la història del nostre poble, per la qual cosa crec que poques coses podré afegir com no siguin vivències de tipus personal, Per saber la munió de fets i vivències que es visqueren des
Llegir més
Grup Escolar Municipal
5.- Grup Escolar Municipal  L’any 1933, per dificultats econòmiques de l’Ateneu, la seva escola fou traspassada a l’Ajuntament amb la condició que es continués l’ensenyança en català, fet que no suposà cap pro blema per part del Consistori ja que, en aquella època, l’alcalde era Daniel Cardona i Civit, envoltat
Llegir més
Escoles Parroquials Núria
6.– Escoles Parroquials Núria  Eren els anys 30. Mossèn Antonino Tenas i Alibés buscava un lloc adient per construir una escola que fos de la parròquia. Gairebé al costat de l’actual edifici, probablement al número 98, hi havia un magatzem de material de l’empresa constructora Fills de Magi Campreciós que
Llegir més
CEIP Montserrat
7.- CEIP Montserrat  No es tenen dades ni dates concretes, però sembla ser que aquest grup s’anomenà així des dels voltants de l’any 1948. Aquesta escola és la continuació de les antigues escoles nacionals o del poble, com sempre s’havien conegut. Normalment l’escola es coneix com Escola Montserrat, segurament per
Llegir més
Academia Políglota
8.- Academia Políglota Aquesta petita escola acadèmia començà a funcionar el curs 1960-1961. L’anomeno petita escola perquè ocupava una sola habitació, probablement el menjador, en un pis del barri dels coneguts pisos, precisament al carrer del Nord, nú mero 67, 1r. 3a. la finestra del qual donava al carrer Major.
Llegir més