ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

Com es habitual, l’últim divendres de cada mes de gener la Junta convoca als socis a l’Assemblea General Ordinària per sol·licitar l’aprovació de la Memòria d’activitats i la Memòria econòmica de l’any anterior, així com la presentació del Pla d’actuació per l’any recentment iniciat. Enguany va tenir lloc el 25 de gener de 2019 i ens van acompanyar 35 socis als quals cal agrair la seva presència, la participació i el suport.

Comentaris
Tots els comentaris.
Comentaris