1714: L’actitud dels borbònics envers la població civil
Comentaris
Tots els comentaris.
Comentaris